Standart olarak yapılan “Sayaç Okuma Sistemlerinde”, belirlenmiş günlerde bir görevli tarafından sayacın endek bilgisi okunur ve kaydedilir. Tarife ile çarpılarak kullanıcıya fatura edilir. Bu uygulama, günümüzde demode olmasının yanında, hem kullanıcı hemde işletme menfaatleri dikkate alındığında oldukça yetersiz kalmaktadır. Alışveriş merkezleri, siteler, iş merkezleri, organize sanayi bölgeleri ya da fabrikalar gibi çok sayıda sayacın bir arada bulunduğu yerleşkelerde sayaç bilgisinin ve kontrolünün eski yöntemlerle yapılması kullanıcı ve işletmeci açısından çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. “Otomatik Sayaç Okuma Sistemi” bu zorluklara karşılık yenilikçi yaklaşımıyla faturalandırma, fatura/kontör ödeme/yükleme, kaçak kullanım, sayaç arıza durumunun tespiti, kullanım bilgileri grafik ve dokümantasyonu gibi kolaylıklar getirmektedir. Bu avantajlarının yanısıra, internet üzerinden sayaç kontrolü, E-Mail ve ya SMS ile fatura bilgilendirmesi gibi özellikleri ile kullanıcı dostudur. Sistem kararlı çalışmasını ve okunan sayaç ile doğru ve güvenilir haberleşmeyi garanti etmektedir